Keracunan Parasetamol Pada Kucing Dan Anjing: Gejala Klinis dan Terapi

Paracetamol Poisoning in Cats and Dogs: Clinical Symptoms and Therapy

Yanuartono Yanuartono, Alfarisa Nururrozi, Soedarmanto Indarjulianto, Slamet Raharjo, Hary Purnamaningsih, Nurman Haribowo | Pages: 55 - 62